პარტნიორობა მსოფლიოში

В партнерских отношениях корпорация “Оболонь” декларирует принципы надежности, порядочности и прозрачности. Для клиентов и партнеров «Оболонь» стремится быть экспертом в своей отрасли. Корпорация всегда заинтересована в длительном и стабильном сотрудничестве с существующими партнерами и налаживании новых контактов. Залогом такого сотрудничества является предоставление товаров и услуг наивысшего качества. Длительность и развитие отношений обеспечивается на основе взаимной выгоды и уважения.

Разрабатывая проекты на международном уровне, корпорация «Оболонь» приобрела опыт конструктивного сотрудничества с разными компаниями, которые занимаются производственной и сбытовой деятельностью, предоставлением разных услуг.

პოზიციები ბაზარზე

კორპორაცია ობოლონი უდიდესი ეროვნული ლუდის მწარმოებელია უკრაინაში, რომელიც 100 %–ით უკრაინული კომპანიაა, კომპანია შედის უკრაინული ლუდის მწარმოებლების სამეულში და წარმოდგენილია  ყველა საფასო სეგმენტში. 2009 წელს კომპანიის წილმა ლუდის წარმოებაში 31,8% შეადგინა.

გარდა ძლიერი პოზიცია ლუდის ბაზარზე „ობოლონი“გამაგრილებელი სასმელების ბაზარზე პოზიციებს მნიშვნელოვნად აძლიერებს. 2009 წელს კორპორაცია“ობოლონმა“ დაიკავა  მეორე ადგილი, მთავარი ბრენდი კორპორაცია "ჟივჩიკი" არის ყველაზე საყვარელი ოჯახი სასმელი უკრაინელები. მისმა წილმა 2009 წელს შეადგინა 27 %


მინერალური წყალის ბაზარზე  კორპორაცია ობოლონი წარმოდგენილია  მხოლოდ ორი ბრენდით და მისი წილი შეადგენს 4,1 %.

/flash/ribbon.swf?urlVAL=/flash/ribbon/ribbon_eng.xml&varLANG=eng