ვიდეოტური ლუდსახარშში

/flash/jw.swf?skin=/flash/jw.skin.swf&file=/flash/tour_rus.flv

წარმოების ეტაპები

წარმოება

/flash/jw.swf?skin=/flash/jw.skin.swf&file=/img/videogallery/obolon_videotur_rus_p7.flv&image=/img/videogallery/obolon_videotur_rus_p1_flv_000000485_1_1.jpg

ალაოს წარმოება

/flash/jw.swf?skin=/flash/jw.skin.swf&file=/img/videogallery/obolon_videotur_rus_p2.flv&image=/img/videogallery/obolon_videotur_rus_p2.flv_000000527_1.jpg

შერევა

/flash/jw.swf?skin=/flash/jw.skin.swf&file=/img/videogallery/obolon_videotur_rus_p3.flv&image=/img/videogallery/obolon_videotur_rus_p3_flv_000000527_1_1.jpg

გაციება

/flash/jw.swf?skin=/flash/jw.skin.swf&file=/img/videogallery/obolon_videotur_rus_p4.flv&image=/img/videogallery/obolon_videotur_rus_p4_flv_000000610_1_1.jpg

ფილტრაცია

/flash/jw.swf?skin=/flash/jw.skin.swf&file=/img/videogallery/obolon_videotur_rus_p5.flv&image=/img/videogallery/obolon_videotur_rus_p5_flv_000000569_1_1.jpg

ლუდის ჩამოსხმა

/flash/jw.swf?skin=/flash/jw.skin.swf&file=/img/videogallery/obolon_videotur_rus_p6.flv&image=/img/videogallery/obolon_videotur_rus_p6_flv_000000402_1_1.jpg

 
/flash/ribbon.swf?urlVAL=/flash/ribbon/ribbon_eng.xml&varLANG=eng