აქცია

მოიგე“ობოლონთან“ ერთად

აქცია ტარდება „ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, გათამაშების ორგანიზატორია შპს „ჯორჯიან ალიანსი“.

წამახალისებელი  გათამაშების მოწყობის ძირითადი მიზანია სს „ობოლონის“ ბრენდების პოპულარიაცია, მათი მომხმარებლებისათვის უკეთ გაცნობა, სს „ობოლონის“ ლუდების სმის კულტურის განვითარება და წახალისება.

გათამაშება ტარდება საქართველოს მაშტაბით.

გათამაშებაში მონაწილეობს კომპანია „ობოლონის“ მიერ 1 და 2 ლიტრიან „პეტებში“ ჩამოსხმული ლუდი „ობოლონი სვეტლოე“, „ზიბერტი სვეტლოე“ და „ზიბერტი ბავარიული“.

საპრიზო ფონდი შედგება, როგორც ნივთობრივი, ასევე ფულადი მოგებებისაგან.

–         10000 ლარი ერთი ცალი;

_         5000 ლარი ერთი ცალი;

_         1000 ლარი 5 ცალი;

–         კომპიუტერი 2 ცალი;

–         „ობოლონის“ ლოგოთი ბრენდირებული ლუდის კათხა 5000 ცალი;

–         0,5 ლიტრიანი „ობოლონი სვეტლოე“ 33000 ცალი;

–         100 ლარი, 50 მოგება;

გათამაშება ხორციელდება „პეტის“ სახურავის ქვეშ არსებული მოგების აღმნიშვნელი ფულადი ან ნივთის გრაფიკული გამოსახულებით. ძვირადღირებული ნივთების ქვეშ დატანებული იქნება ციფრული კოდი, რომელიც ცნობილი იქნება მხოლოდ ორგანიზატორისათვის. არამომგებიანი სახურავის ქვეშ დატანებული იქნება წარწერა „კიდევ სცადეთ“.

გათამაშების შესახებ მომხმარებელთა ინფორმირება განხორციელდება სატელევიზიო რეკლამით, პლაკატებით, ბანერების განთავსებით, პროდუქციის გაყიდვების ადგილზე შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებითა და ცხელი ხაზის ტელეფონით:         995 32 701800;

გათამაშებაში მონაწილეობის და პრიზის მიღების უფლება გააჩნიათ 18 წლის ზევით მიღწეულ ფიზიკურ პირებს, საქართველოს მოქალაქეებს;

გათამაშებაში მონაწილეობის უფლება არ გააჩნიათ გათამაშების ორგანიზატორის თანამშრომლებს,მათი ოჯახის წევრებს, მეუღლეს, მშობელს, შვილს, დას, ძმას;  აღნიშნული შეზღუდვა ვრცელდება აგრეთვე ყველა იმ პირზე, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან გათამაშების მოწყობასა და ორგანიზებაში;

იმ შემთხვევაში, თუ პრიზი მოიგო შეზღუდული უნარის მქონე პირმა, პრიზის მიღების უფლება გადაეცემა მის ოფიციალურ მეურვეს;

გათამაშებსი მონაწილე, რომელმაც მოიგო ძვირადღირებული პრიზი, ვალდებულია, ორგანიზატორს წარუდგინოს საკუთარი საიდენტიფიკაციო მონაცემები. აგრეთვე, მონაწილეობა მიიღოს ორგანიზატორის მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა რეკლამაში ანაზღაურების გარეშე.

წამახალისებელი გათამაშება ჩატარდება 2011 წლის 22 სექტემბრიდან 2011 წლის 22 დეკემბრამდე.

მოგებული პრიზები გაიცემა გათამაშების დამთავრებიდან არაუგვიანეს 30 დღის განმავლობაში 2012  22 იანვრის ჩათვლით. მომგებიანი თავსახურის წარდგენის შემთხვევაში პრიზი გაიცემა არა უგვიანეს 6 დღისა.

 თანხები (გარდა 100 ლარის),  კომპიუტერები  უშუალოდ გათამაშების ორგანიზატორის მიერ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, გიორგი ნადარეიშვილის ქ. #4 (ყოფილი სამგორის ჩიხი #4) ტელეფონი: +995 32 2 701818

იაფფასიანი ნივთები და ფულადი მოგებები გაიცემა (ასი ლარი), როგორც გათამაშების ორგანიზატორის, ისე ქვემოთ მითითებულ რეგიონალურ ცენტრებში.

     #

რეგიონი

ორგანიზაცია

იურიდიული მისამართი

ფაქტიური მისამართი

 ტელეფონი

1

თბილისი

შპს „ჯორჯიან ალიანსი“

დ. ახალგორი, ცხინვალის ქ. #13

ქ. თბილისი, გ. ნადარეიშვილის ქ. #4

70 18 18

2

თბილისი

შპს „ჯორჯიან ალიანსი“

დ. ახალგორი, ცხინვალის ქ. #13

ქ. თბილისი, კედიას ქ.. #15

70 18 18

3

თელავი

შპს „ლანი“

ქ. თელავი, სადგურის ქ. #25ა

ქ. თელავი, სადგურის ქ. #25ა

899771400

4

მარნეული

შპს „თეკო 2010“

ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. #36

ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. #36

899 96 30 96

5

რუსთავი

შპს „ილგო“

ქ. რუსთავი, რჩეულიშვილის ქ. #9

ქ. რუსთავი, რჩეულიშვილის ქ. #9

899229900

6

რუსთავი

შპს „მამისონი“

ქ. რუსთავი, ბოსტანქალაქის ქ. #10

qქ. რუსთავი, ბოსტანქალაქის ქ. #10

893 42 08 09

7

გორი

შპს „განა 2010“

ქ. გორი, პუშკინის კვ. 14 ნაკვ. 367

ქ. გორი, პუშკინის კვ. 14 ნაკვ. 367

899 71 08 71

8

ხაშური

ი.მ. „გოცირიძე“

ქ. ხაშური, მაჩაბლის ჩიხი #20

ქ. ხაშური, იმერეთის ქ. (ბაზართან)

89924 68 67

9

ბორჯომი

ი.მ. დავით ხაჩიძე

ბორჯომის რ–ნი, სოფ. ყვიბისი

ბორჯომის რ–ნი, სოფ. ყვიბისი

895 90 97 55

10

საჩხერე

ი.მ. მაჭარაშვილი

საჩხერის რ–ნი, სოფ. ჩიხა

ქ. საჩხერე, კოსტავას ქ. #10

858 11 04 95

11

ჭიათურა

ი.მ. ჯემალ სხირტლაძე

ქ. ჭიათურა, სოფ. ძოდი

ქ. ჭიათურა, ნონოშვილის ქ. #16

899 92 75 10

12

ახალციხე

შპს „რაბათელი“

ქ. ახალციხე, აღმაშენებლის ქ. (საბარგო სადგური)

ქ. ახალციხე, აღმაშენებლის ქ. (საბარგო სადგური)

899 57 36 27

13

ზესტაფონი

ი.მ. ე. ბერაძე

ქ. ზესტაფონი, ბიბილაშვილის ქ. #7/10

ქ. ზესტაფონი, ფარნავაზის ქ. #7

855 76 57 83

14

ქუთაისი

შპს „კედარი 2“

ქ. ქუთაისი, სულხან საბას  ქ. #10

ქ. ქუთაისი, სულხან საბას  ქ. #10

893 14 48 08

15

სამტრედია

Sps "MIM"

ქ. სამტრედია, კოსტავას ქ. #3

ქ. სამტრედია, კოსტავას ქ. #3

893 35 66 36

16

ზუგდიდი

ი.მ. მერაბ კიკალიშვილი“

ქ. ზუგდიდი, ბუკიას ქ #2/32

ქ. ზუგდიდი, ბარამიას ქ. #50

879 88 58 88

17

ზუგდიდი

შპს „ნოვაცია 2009“

ზუგდიდიდ რ–ნი, სოფ. ჭითაწყარო

ქ. ზუგდიდი, გორის ქ. #7

877 44 84 16

18

რაჭა

ი.მ. პაატა ნეფარიძე

ქ. ამბროლაური, ვაჟა–ფშაველას ქ. # 6

ქ. ამბროლაური, ვაჟა–ფშაველას ქ. # 6

898 57 29 01

19

ფოთი

ი.მ. ჩავლეიშვილი

ოზურგეთი, სოფ. ბოხვაური

ქ. ფოთი, ჭანტურიას ქ. #

893 15 12 41

20

ქობულეთი

შპს „ლუზი კომპანი“

ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. #156

ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. #156

899 50 94 37

21

ბათუმი

შპს „ბაჩი 21“

ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქ. #5

ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქ. #5

895 90 38 90

22

ბათუმი

შპს „ელია +“

ქ. ბათუმი, ურეხი, მშრ. ხილის გად. ქარხანა

ქ. ბათუმი, ურეხი, მშრ. ხილის გად. ქარხანა

899 20 24 01

 

3) მოგებული ლუდის , „ობოლონი სვეტლოე“ს 0,5 ლიტრიანი ბოთლი გაიცემა მომგებიანი სახურავის წარდგენისას, დაუყოვნებლივ, საცალო რეალიზაციის ადგილებში.

შენიშვნა: მოგებული ნივთების სანაცვლად მისი ექვივალენტი ღირებულება არ გაიცემა,

 

 

 

 

 

/flash/ribbon.swf?urlVAL=/flash/ribbon/ribbon_eng.xml&varLANG=eng