ლუდი

უკან

ლუდი „ზიბერტი სვეტლოე“

სერთიფიკატები:

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 ISO 22000:2005 OHSAS 18001:2007 Сertificate
ლუდი „ობოლონი სვეტლოე“
სპირტის ხვედრითი წილი -4,5 % საწყის ბადაგში მშრალი ნივთიერების წილი –11%
იგი არის კორპორაცია „ობოლონის“ ყველაზე პოპულარული ბრენდი.
 
/flash/ribbon.swf?urlVAL=/flash/ribbon/ribbon_eng.xml&varLANG=eng