ლუდი

Back

ლუდი „ზიბერტი სვეტლოე“

Сертификаты:

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 ISO 22000:2005 OHSAS 18001:2007 Сertificate
ლუდი „ზიბერტი სვეტლოე“
სპირტის ხვედრითი წილი -4,9 % საწყის ბადაგში მშრალი ნივთიერების წილი –11%.

 
/flash/ribbon.swf?urlVAL=/flash/ribbon/ribbon_eng.xml&varLANG=eng